ОКО̀ТВАНЕ

ОКО̀ТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от окотвам и от окотвам се.

Списък на думите по буква