ОКО̀ТЛЯМ

ОКО̀ТЛЯМ, ‑яш, несв.; око̀тля, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Диал. За некалайдисан меден (бакърен) съд — правя съдържимото да се развали, да стане отровно; окотлясвам. окотлям се, окотля се страд.

ОКО̀ТЛЯМ СЕ несв.; око̀тля се св., непрех. Диал. За храна, вода — развалям се, ставам отровен поради престояване в некалайдисан меден (бакърен) съд; окотлясвам се, котлясвам. Няма с какво да се калайдисва бакърът. Водата в котлите се окотли, млякото в менчетата, и то окотлено. Й. Радичков, ББ, 26.

Списък на думите по буква