ОКОЧАНЯ̀ВАНЕ

ОКОЧАНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от окочанявам; вкочаняване.

Списък на думите по буква