ОКРА̀ДВАНЕ

ОКРА̀ДВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от окрадвам и от окрадвам се.

Списък на думите по буква