ОКРА̀ДНА

ОКРА̀ДНА. Вж. окрадвам.

Списък на думите по буква