ОКРА̀ЧА

ОКРА̀ЧА. Вж. окрачвам.

Списък на думите по буква