ОКРА̀ЧВАМ

ОКРА̀ЧВАМ, ‑аш, несв.; окра̀ча, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Диал. 1. Обикн. в съчет. със същ. крака — разкрачвам, разтварям. Кукуряк билка от доле вика: отвори, бабо, да се грееме, окрачи крака да се смееме. А. Дювернуа, СБЯ, 1479.

2. Обкрачвам, възсядам. окрачвам се, окрача се страд.

ОКРА̀ЧВАМ СЕ несв.; окра̀ча се св., непрех. Разтварям крака, разкрачвам се.

Списък на думите по буква