ОКРА̀ЧВАНЕ

ОКРА̀ЧВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от окрачвам и от окрачвам се.

Списък на думите по буква