ОКРЀЛЧЕ

ОКРЀЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от окрел.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1976.

Списък на думите по буква