ОКРЀПА

ОКРЀПА ж. Диал. Подкрепа, помощ.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква