ОКРЕПА̀ЛКА

ОКРЕПА̀ЛКА ж. Диал. Част от тъкачен стан — прът, който държи кросното с основата да не се отвива.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква