ОКРЀСТНОСТ

ОКРЀСТНОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. Остар. Книж. Околност. В окрестностите на Преслав аз ся бавих повече от две седмици. П. Р. Славейков, СбНУ ХХ, 72. Той [Крум] зел със себе си в България медния лъв, който украшавал цирка,.. и по-добрите мермерни статуи, с които били украсени окрестностите на Цариград. Т. Шишков, ИБН, 123. Тогава Анибал излезнал с всичката си войска из долината и начнал да опустошава окрестностите римски. Г. Йошев, КВИ (превод), 110. [Границата на българския език] ся спуща по върха на Шарските гори към Арнаутското село Зелк,.., после продължава вървежът си по течението на Черний Дрин,.., по окрестностите на град Дявол. Г. Кръстевич, ИБ, 7-8.

— От рус. окрестность.

Списък на думите по буква