ОКРИВЯ̀

ОКРИВЯ̀. Вж. окривявам2.

Списък на думите по буква