ОКРИЛА̀Ч

ОКРИЛА̀Ч м. Диал. Растението слез; окрилче, камбула, камилник, камилка2, камилек, камилче3, слезен, слезенка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква