ОКРИЛЀНО

ОКРИЛЀНО. Нареч. от окрилен; въодушевено, обнадеждено. Младежта трябва да живее окрилено, за да може да разкрие всичките си способности и да изгради щастливия живот на своя народ.

Списък на думите по буква