ОКРЍЛИЕ

ОКРЍЛИЕ ср. Остар. Книж. Закрила. И както в епоса юнакът ни ся вижда, като да ся намерва под окрилието на някоя висша сила, и като да е сам той някое висше творение, тъй исто и с юнаците в романите, като да ся творение на някой висший свят. Ч, 1870, кн. 3, 80-81.

Списък на думите по буква