ОКРИЛЯ̀

ОКРИЛЯ̀. Вж. окрилявам и окрилям.

Списък на думите по буква