ОКРИЛЯ̀ВАНЕ

ОКРИЛЯ̀ВАНЕ1 ср. Книж. Отгл. същ. от окрилявам и от окрилявам се; окриляне1.

ОКРИЛЯ̀ВАНЕ

ОКРИЛЯ̀ВАНЕ2 ср. Остар. Отгл. същ. от окрилявам се; окриляне2.

Списък на думите по буква