ОКРЍЛЯМ

ОКРЍЛЯМ, ‑яш, несв.; окриля̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Книж. Окрилявам. Името на Апостола,.. и великото му дело обаче останаха безсмъртни. Те бяха подети от поколенията като знаме и завет и окриляха народа в борбата му за правда и свобода. Ив. Унджиев, ВЛ, 355. Знамето събуди в паметта му спомени за героичните битки през Освободителната война. Битки, в които надеждата за освободеното отечество окриляше всички. В. Геновска, СГ, 311. Откритите лица, с които го срещаха подчинените след проверката, окриляха Каменов. Той разбра, че тия хора ще му помогнат, че техните сили и воля са в ръцете му. К. Кръстев, К, 52. Благотворни за развитието на един млад поет могат да бъдат само ония силни духом мислители или художници, които.. откриват нови хоризонти за копнеещия млад дух и окрилят фантазията. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 202. окрилям се, окриля се страд.

ОКРЍЛЯМ

ОКРЍЛЯМ СЕ, ‑яш се, несв.; окриля̀ се, ‑ѝш се, мин. св. ‑ѝх се, св., непрех. Остар. За насекомо — окрилявам се.

Списък на думите по буква