ОКРОЯ̀ВАНЕ

ОКРОЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окроявам и от окроявам се; орязване, окройване.

— От Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква