ОКРУЖА̀ВАМ

ОКРУЖА̀ВАМ, ‑аш, несв.; окружа̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Остар. Книж. Обкръжавам; окръжавам. Въздухът окружава изоколо всичката повръхнина на земното кълбо. П. Р. Славейков, ПЧ, 51. Ловджиете, които имат оружия, отиват на онова място, което е изобилно с животни и окружават го от двете страни. Знан., 1875, бр. 16, 245. Мак Махон са обещава, че ще да пази началата на републиката, че ще да окружи своето правителство с умерени лица от сичките партии. Хр. Ботев, Зн, 1874-1885, бр. 1, 1. Има една нравствена смелост,.. Такава е смелостта, която подкрепя всякой добър человек посред изкушенията, прелъщенията, почестите, борбите, злобата,.., които го окружават и го заплашват през всичкийт му живот. ИЗ 1877, 85. окружавам се, окружа се страд. и възвр.

ОКРУЖА̀ВАМ СЕ несв.; окружа̀ се св., непрех. Обкръжавам се; окръжавам се. Екзархията беше вече учредена.. Но с това работата не се свършваше: потребно беше това свето учреждение да се окружи със съчувствието на целия народ. ПСп,1876, кн. 11-12, 8.

Списък на думите по буква