ОКРУ̀ЖНОСТ

ОКРУ̀ЖНОСТ, ‑тта̀, ж. Остар. Книж. Окръжност. Въртение е движение по окружност около центъра или около неподвижна ос. Ч, 1875, бр. 10, 457. Колко мили има окружността на земята? Пч, 1871, кн. 7, 109. Двамата тия бедни человеци са от Енидже, от Драмската окружност, подчинена на солунский паша. ЦВ, 1859, бр. 418, 2. Ако тия две армии [француски] бяха достигнали под Париж, обсадата на неговата безкрайна окружност не би била възможна. Ч, 1871, бр. 24, 741.

Списък на думите по буква