ОКРУПНЯ̀ВАНЕ

ОКРУПНЯ̀ВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от окрупнявам и от окрупнявам се; уедряване, уголемяване. Той помогна на главния щаб както за единодействие и окрупняване на отделните акции, така и за съгласуване на бъдещите съвместни действия с югославските партизани. П. Илиев, ЛВ, 159. Няма изгледи за окрупняване и разрастване на промишлените предприятия в близките една-две години. Отеч., 1978, кн. 3, 16. Окрупняване на площите.

Списък на думите по буква