О̀КРУ̀Х

О̀КРУ̀Х м. Остар. и диал. Хляб, пита. И ядоха всички и наситиха ся, и вдигнаха изостаналото от окрухите седем кошници пълни. КТЕМ, 315. Къде ми ходят, сами да ми додат, / да ми додат, да я сгодят, / да я сгодят, още менят: / зелен венец, менен окрух. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 354. // Парчета, остатъци от хляб. Този дух на спестявание доста хубаво е изразил и Спасителят ни, като казва: "Съберете изостаналите окрухи, за да ся не изгуби нищо." Нап., 1875, кн. 5, 29.

Списък на думите по буква