О̀КРЪГ

О̀КРЪГ, мн. ‑зи, след числ. ‑га, м. Административна териториална единица у нас през определени периоди, която обединява няколко околии под едно управление. Територията на .. България се разделя на административно-териториални единици — окръзи. В нашата страна има 27 окръга, а гр. София е самостоятелна административно-териториална единица, приравнена към окръг. Б. Спасов и др. МП, 76. Стопански и административен център на богат земеделски окръг, Силистра върши оживена търговия с всякакви видове зърнени храни, вина и дърва, които идат от Делиормана. П. Делирадев, БГХ, 60. Тогава той ѝ подаде тъмнозеленикав плик.. За нея ли наис‑

тина беше? Да, нейното име беше, селото, околията, окръга, а най-отгоре беше написано още нещо, но с чужди букви. Г. Караславов, ОХ I, 294. През едно лято, като обикалях един от западните окръзи на нашето отечество, замръкнах вечер в селото Сврачево. М. Георгиев, Избр. разк., 146.

— От рус. округ. — Ив. Богоров, Всеобща география за децата (превод), 1843. Друга (остар. книж.) форма: о̀круг.

Списък на думите по буква