ОКРЪ̀ГЛЯ

ОКРЪ̀ГЛЯ. Вж. окръгля̀вам и окръ̀глям.

Списък на думите по буква