ОКРЪГЛЯ̀ВАМ

ОКРЪГЛЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; окръгля̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. 1. Придавам кръгла форма на нещо, правя нещо да стане кръгло или валчесто, обло; окръглям, закръглям, закръглявам. — А на гарата ги чака хеликоптер... — подсказа Ран и окръгли с пръст цигарата си. Г. Мишев, ЕП, 130. Някои от детайлите окръгляваше на струга.

2. В съчет. с очи. Разширявам, широко отварям, ококорвам (очи) (обикн. при изненада, уплаха, силно внимание и под.). Ян окръгли очи и се спря. Той беше готов да се улови и за сламката, която неволно му подхвърлих. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 97. Докато Гергин разказваше, той жадно следеше всяко движение на устните му и даже сам помръдваше с устни,.. Беше окръглил очи, сякаш се боеше да не пропусне някоя дума. Ем. Манов, ДСР, 459.

3. В съчет със същ. снага, лице, бузи и под. Понапълнявам умерено; закръглям, закръглявам, окръглям. След две седмици добро хранене окръгли бузите.След тридесетата си година окръгли снага и започна упорито да прави гимнастика от страх да не надебелее след време.

4. Попълвам до определен размер нещо, за да стане цялостно, по-добре оформено, завършено; окръглям, закръглям, закръглявам. Той, чорбаджията, беше вече купил тук няколко други ниви, та с Балчовата щеше да окръгли местата, за да си угледно разшири корията. А. Страшимиров, А, 529. Тишо веднага купи мястото от общината под предлог да окръгли имота си. И. Петров, МВ, 17. Понеже арабите са подхванали вече война с Византия, а словени се бунтуват, можем с преговори да отнемем малко земя от нея, за да окръглим границите и да сме спокойни на юг. Й. Вълчев, СКН, 116. И аз не бих окръглил образованието си, но с упоритост и воля постигнах успехи. П. Мирчев, Е, 65.

5. Правя едно число или количество на това число да стане кръгло; окръглям, закръглявам, закръглям. Окръглете сумата 223 на 200.Отговорът на задачата може да окръглите. окръглявам се, окръгля се страд. от окръглявам в 1, 4 и 5 знач.

ОКРЪГЛЯ̀ВАМ СЕ несв.; окръгля̀ се св., непрех. 1. Понапълнявам умерено; окръглям се, закръглявам се, закръглям се. Всеки ден тя [Елка] добиваше по-здрав и бодър вид, лицето ѝ се проясни и освежи, раменете се окръглиха. Г. Райчев, Избр. съч. I,

119. Той [конят] беше се оправил, беше се окръглил повече, но не беше затлъстял. Й. Йовков, ПК, 203.

2. За очи — широко се разтварям, разширявам се, ококорвам се (обикн. при почуда, изненада, уплаха и под.); окръглям се. — Вие трябва да ми кажете говорили ли сте с Найдена за настроенията всред учителите в гимназията. Знае ли какво мислят за княза и за атентата в Петербург? Очите ѝ изведнъж се окръглиха, тя преглътна, сякаш нещо бе заседнало на гърлото ѝ и я задушаваше. В. Геновска, СГ, 115. Само след миг очите му се окръглиха, лицето му почервеня: — Стига! Това е шантаж! Ще ви дам под съд. А. Наковски, БС, 211. Човекът се разтрепера. Очите му се окръглиха от уплаха. П. Бобев, ОН, 197.

3. Рядко. Увеличавам размера или количеството си до получаване на определен завършен вид, до превръщане в определена цялост; окръглям се, закръглям се, закръглявам се. А грешници и други до вратата / размътването чакат на водата. / Година веч се цяла окръглява — все пак това размътване не става! Ем. Попдимитров, СР, 58.

Списък на думите по буква