ОКРЪ̀ГЛЯНЕ

ОКРЪ̀ГЛЯНЕ ср. Отгл. същ. от окръглям и от окръглям се; окръгляване, закръгляне, закръгляване. Поне за у нас естественият ход на нещата изисква.. власт, съответна на вътрешните ни нужди, а съответна и на отношенията ни към чуждите държави, що обуславят съществуването ни като държава и окръглянето ни като народ. А. Страшимиров, Съч. I, 255.

Списък на думите по буква