ОКРЪЖА̀

ОКРЪЖА̀. Вж. окръжавам.

Списък на думите по буква