ОКРЪЖА̀ВАНЕ

ОКРЪЖА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от окръжавам и от окръжавам се; окръжаване.

— Друга (остар. книж.) форма: окружа̀ване.

Списък на думите по буква