ОКРЪ̀ЖЕН

ОКРЪ̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Който се отнася до окръг. Взе да съжалява, че е напуснала селото,.. А по-късно в окръжния център узна, че името ѝ не било споменавано в Яница: Маджурина взел греха върху себе си. Д. Вълев, Ж, 105. Всеки окръг се управлява от един окръжен управител. А "България", 67. След идването на Стефан Стамболов на власт Никола Обретенов бил околийски началник в Тутракан и Враца и окръжен управител в Силистра, Русе и София. Н. Ферманджиев, РХ, 284.

Ето това трябва да се разчуе из цялата страна сега. Малко е в окръжен мащаб, другари, трябва в национален. Ст. Даскалов, ЕС, 223. Окръжен вестник. Окръжен съд. Окръжна конференция.

Окръжен град. Административен център на даден окръг. Окръжно писмо. (съкр. окръжно). Канц. Писмено разпореждане по различни стопански, политически и др. въпроси, издавано от по-висока административна инстанция до всички подведомствени учреждения или клонове; циркуляр, циркулярно писмо. Ний там напомваме, че министерството, след няколко окръжни писма, които им е отправяло в различни времена, е взело решение да остави без последствие всички заявления, които не са обгербовани. Бълг., 1902, бр. 452, 3. След новогодишната ваканция в гимназиите четоха строго окръжно.. Забраняваха на учениците да образуват свои дружества. Ст. Мокрев, ЗИ, 170.

— Друга (остар. книж. ) форма: окру̀жен.

Списък на думите по буква