ОКРЪЖЀНИЕ

ОКРЪЖЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Обкръжение. Партизаните наистина изрядко, но много точно стреляха от горичката и държеха нащрек цялата позиция на окръжението. П. Вежинов, ВП, 127. Когато някоя войскова част попадне в окръжение, духът на бойците обикновено се понижава. Д. Добревски, БКН, 204. С чернокапци се движи. Ами тоя другият до него? Със златния ланец върху жилетката.. И ще каже тоя приятел: "Ето какво било окръжението на Исай!" А. Гуляшки, ЗР, 154.

Списък на думите по буква