ОКРЪ̀ЖИЕ

ОКРЪ̀ЖИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. 1. Воен. Териториална единица, от чието население се събират войници за определен полк или друга бойна единица. И като чете човек този вестник пренася се,.., в оная епоха, когато днешните народняци имаха властта и разпореждаха с държава, окръжия и общини. Бълг., 1902, бр. 451, 2. Каменов излезе да обиколи повереното му окръжие, с цел да се запознае с него и да ревизира своите подведомствени служители. Т. Влайков, Мис., 1895, 153. Другите окръжия са отдавна готови. България ще бъде утре цяла на оръжие. К. Величков, ПССъч. I, 130. // Прен. Войниците от тази териториална единица. Ще видиш как отмъщавам аз на подобни красти... Ще вдигна цялото окръжие! Ив. Вазов, Съч. VII, 99.

2. Окръг. Държавите като са съставени от много и твърде много жители, населени на различни места, то за да са управляват по-лесно, разделени са на части, които наричат различно, например: области, губернии, окръжия. С. Бобчев, ПОС (превод), 31. Селото Бели Мел стои на една гола рътлина, един час нещо на север от Чипровци, в бившето Берковско окръжие. Ив. Вазов, Съч. VII, 54. Иларион Михайловский е роден на 1810, в село Елена, Търновско окръжие. Лет., 1876, 35. От другите санджаци и окръжия не сме приели известия за състоянието на животните. Дун., 1876, бр. 1072, 41.

Военно окръжие (съкр. разг. окръжие). Воен. 1. Военно административно учреждение, което води наборните списъци за дадена област и се занимава с въпроси на организацията на военната подготовка, на военни сборове и под. Той беше началник на военното окръжие — едничката длъжност, която още можеше да заема тоя човек със своя дървен крак. А. Страшимиров, А, 258. — Видите ли — каза той — какви ги вършат там в окръжията? Обучен войник, пък го пъхнали в обоза. И при това не какъв да е войник. П. Вежинов, ВР, 62. Викат ме в окръжието за справка. 2. Сградата, в която се помещава това учреждение. Паркирах колата до окръжието. Учебно окръжие. Остар. 1. Административно учреждение, което насочва и контролира учебното дело в определен район. Влайков не се отказва от идеята си да основава библиотеки. До голяма степен в това отношение му помага положението на училищен инспектор в Софийската околност. Колко такива библиотеки при училищата в селата на своето учебно окръжие е основал, мъчно може да се установи. СбЦГМГ, 357. Баща си запомних, като бях вече четиригодишен. Помня го като училищен инспектор на Врачанското и оряховското учебно окръжие. СбЦГМГ, 30. 2. Сградата, в която се помещава това учреждение. Училищните настоятелства могат,.., да поискат подлаганието кандидатите на конкурс по програма, която определя училищният инспектор с двама учители, които присъствуват на конкурса. Тоя конкурс става в .. учебното окръжие. Н, 1895, бр. 13 и 14, 110.

— Друга (остар. книж.) форма: окру̀жие.

Списък на думите по буква