ОКРЪ̀ЖНОСТ

ОКРЪ̀ЖНОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. 1. Геом. Затворена крива линия, чиито точки са еднакво отдалечени от една вътрешна точка — център. Геометрични форми, които могат да се поместят изцяло в една равнина, се наричат равнинни. Такива са.., триъгълникът,.. окръжността. Стереом. V кл, 3. Разделянето на окръжността на 360 градуса,.. е дошло до нас по наследство от древна Месопотамия. Матем., 1965, кн. 2, 2. Днес на всеки ученик е известно, че Земята се движи по окръжност. ПЗ, 1981, кн. 10, 15. Чертаеше с подострения си молив върху чина кръстчета и окръжности. М. Грубешлиева, ПП, 43. // Разш. Линия, ограничаваща кръгообразна повърхност. Играчите стояха вече на местата си в центъра на бялата окръжност, по самата окръжност и на двата края на бялата напречна черта. Д. Калфов, Избр. разк., 314. Необятната окръжност на хоризонта затваряше една безкрайна равнина. Й. Йовков, Ж 1920, 125. Столицата по настоящем заема едно про‑

странство в окръжност около 30 км. Хр. Даалиев, ТИА, 166.

2. Разг. Околна линия, обиколка. Окръжността на едно колело е 2м 45 см. К. Кърджиев, А, 191. Когато се върнах, франжелата се оказа нащърбена по цялата си окръжност. Ст. Чилингиров, ХНН, 173.

3. Остар. Книж. Област, окръг, район. Долна-Баня се пада в ихтиманската окръжност, прочута по хубавия тип на жените. Ив. Вазов, Съч. ХV, 116. В 1832 година он [П. Берон] бил назначен доктор за града Крайова и — за окръжността му, които длъжности той изпълня до 1839 година. ПСп, 1871, кн. 4, 131.

4. Остар. Книж. Околност. Нямаше ни една душа в Преслав, която да не ся веселеше;.. Преславската окръжност ечеше от радостен шум. В. Друмев, НФ, 99-100. Широкото негово чело [на мястото] и сичката му горна окръжност е увенчана с хиляди разноцветни шатри, над които ся развяваше руското знамя. Ил. Блъсков, ИС, 41.

Полярна окръжност. Геогр. Паралел, който отстои на 66° 33' на север или на юг от екватора. На 30 км южно от северната полярна окръжност се намират прочутите рудници Елдорадо. Л. Мелнишки, К, 92-93. Експедицията потеглила през 1897 г., минала покрай Огнена земя, Южношотландските острови по посока на Палмирова земя,.. Работата си експедицията продължила зад южната полярна окръжност. А. Бешков и др., ИГ, 175.

— От рус. окружность. — Ив. Богоров, Кратка география математическа, физическа и политическа, 1851. Друга (остар. книж.) форма: окру̀жност.

Списък на думите по буква