ОКРЪНЯ̀ВАНЕ

ОКРЪНЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окрънявам и от окрънявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква