ОКРЪ̀ШКА

ОКРЪ̀ШКА ж. Диал. Възражение, противопоставяне, уговорка. — Сега да те наградя. И извади из портмонето си шейсет гроша румелийски и ми ги даде. Подир малко окръшки аз приех цената на сътрудничеството си. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 12. — Тие три дена ще стоиш при мене. Тука на бай Ивана не стана добре. Призракът на ново пленение не му се усмихваше. Той заправи окръшки. Ив. Вазов, ЗП, 23.

Списък на думите по буква