ОКРЯ̀КВАНЕ

ОКРЯ̀КВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от окряквам и от окряквам се.

Списък на думите по буква