ОКСАЛА̀Т

ОКСАЛА̀Т м. Хим. Сол на оксаловата киселина. У някои растения отпадъчните продукти се натрупват в листата във вид на кристали, напр. от калциев оксалат, които при листопада се отделят от растенията. ОБиол. Х кл, 40. В дървесния сок се съдържат в разтворено състояние още голям брой органични съединения, като гуми, захари, смоли, соли на органичните киселини ( .., калиев и калциев оксалат и др.). Ал. Спасов, ХТГ, 12. Пикочните камъни могат да се състоят от урати, оксалати и фосфати според условията на неравномерното излъчване на тези вещества. Б. Кърджиев, ОПА, 110.

— Фр. oxalates и нем. Oxalat.

Списък на думите по буква