ОКСАЛЀМИЯ

ОКСАЛЀМИЯ, мн. няма, ж. Мед. Наличие на голямо количество оксалати в кръвта, които засягат храносмилателната система, бъбреците, черния дроб и др.

— От гр. |ξύς 'кисел' + Eλς 'сол' + αqμα 'кръв'.

Списък на думите по буква