ОКСА̀ЛЕН

ОКСА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Само в съчет.: Оксална киселина. Хим. Оксалова киселина. Оксалната киселина е безцветно кристално вещество. Из воден разтвор изкристализира с две молекули вода. Н. Пенчев и др., КАХ, 227. В 1824 год. Вьолер получил синтетично оксална киселина. Хим. VII кл 1950, 88.

Списък на думите по буква