ОКСИДА̀ЗИ

ОКСИДА̀ЗИ мн., ед. (рядко) оксида̀за, ж. Биохим. Окислителни ферменти в клетките на организма, които активират кисло‑

рода в молекулите и имат важно значение за жизнените процеси. Окислителните процеси при растенията се регулират от много сложни и непостоянни ферментни системи (оксидази). ОБиол. Х кл., 36. Борбата за анаеробни условия е довела до естествен отбор на организми, притежаващи специфични оксидази.., които катализират бързо редуциране на кислород. Вселена 69, 302. Наличието на кръв в изпражненията се доказва с химически проби, основаващи се на свойството на оксидазата и каталазата, които се намират в кръвта, да ускоряват окислителните процеси. Л. Митов и др., ВБ, 297.

— От фр. oxydases.

Списък на думите по буква