ОКСИДИМЀТРИЯ

ОКСИДИМЀТРИЯ мн. няма, ж. Хим. Група методи за количественообемен анализ на дадено вещество, които се основават на окислително-редукционни процеси. Някои багрила намират приложение в оксидиметрията като индикатори. △ Според окислителя оксидиметрията бива перманганометрия, йодометрия, хроматометрия и т.н.

— От фр. oxydimetrie през рус. оксидиметрия.

Списък на думите по буква