ОКСИДЍРАМ

ОКСИДЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Хим. Осъществявам химически процес на свързване на определено вещество с кислород, създавам окис; окислявам. Оксидирам желязо.

2. Техн. Поставям изкуствено окисно покритие върху метали, за да не корозират. Оксидирайте металните рамки, за да не ръждясват.

3. Хим. За кислород — свързвам се с друго вещество и образувам окис; окислявам.

4. Биохим. Включвам се в състава на кръвта, обогатявам кръвта. Кислородът на въздуха, прониквайки в белите дробове, оксидира кръвта на новороденото. оксидирам се страд. Досега осичките и гайките се използуваха при монтажа, без да се оксидират или никелират, а това ги излагаше на корозийност. ВН,1960,бр. 2639, 1.

ОКСИДИРАМ СЕ несв. и св., непрех. Хим. За метална повърхност — покривам се с окис, свързвайки се с кислорода от въздуха. Необходимо е също така металните части да не се оксидират при различните случаи, когато се загрява стъклото. П. Минков и др., ЕФМ, 48.

Списък на думите по буква