ОКСИЖЀН

ОКСИЖЀН м. 1. Хим. Леснозапалима смес от кислород или ацетилен и водород, развиваща висока температура при горене и

поради това използвана при заваряване на метални части.

2. Техн. Уред, апарат за заваряване на метали, използващ такава смес за получаване на необходимата за целта висока температура. Съскаха оксижени и ярко трептяха сините им искри. Н. Антонов, ВОМ, 143. Един мъжага с оксижен наряза пресата на парчетии, удобни за пренасяне. Ст, 1964, бр. 1198, 2. Той [Ото] сложи отново черните очила, загледа работата си на оксижена и замълча. Ив. Хаджимерчев, ОК, 16.

3. Разг. Кислородна вода като средство за изрусяване на коса.

4. Остар. Книж. Кислород; оксиген, оксигениум.

— Фр. oxygène.

Списък на думите по буква