ОКСИЖЀНЕН

ОКСИЖЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Спец. Който се отнася до оксижен, който е свързан с оксижен (в 1 и 2 знач). Отскоро е построен отделен сайвант за оксиженния отдел и по тоя начин е избягната опасността от пожар. ОФ, 1950, бр. 1796, 2. Смехът на мъжете е гърлест и висок. Той се слива с напевното съскане на оксижените в оксиженната работилница. ВН, 1964, бр. 3836, 2. Оксиженни заварки. Оксиженна бригада. Оксиженна маска.

Списък на думите по буква