ОКСИЖЕНЍРАН

ОКСИЖЕНЍРАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от оксиженирам (във 2 знач.) като прил. Разг. За коса — който е с рус цвят, получен след обработка с кислородна вода, оксижен (в 3 знач.). Виктория се опита да се защити, но Гита все пак успя да й смъкне шапката,.. След това улови изрусената ѝ коса и в ръцете ѝ останаха кичур мръсни, оксиженирани вълма. К. Калчев, СТ, 241. Когато "Флорида" потегля отново на път, на борда се забелязват много нови пътници.., две кабаретни артистки с оксиженирани коси и с "контракти" за увеселителните заведения на Южна Америка. Св. Минков, ДА, 14.

Списък на думите по буква