ОКСИЛОМЀТРИЯ

ОКСИЛОМЀТРИЯ, м. няма, ж. Хим. Начин на измерване количеството киселина в дадено вещество.

— От гр. |ξύς 'кисел' + μετρέω 'меря'. Друга форма: оксилимѐтрия.

Списък на думите по буква