ОКСИМОРО̀Н

ОКСИМОРО̀Н м. Литер. Стилистична фигура, представляваща съчетаване и свързване на думи или понятия, които логически се изключват. Оксиморонът се среща и в разговорната реч, например в изреченията: "Ужасно приятно е тук." и "Много малко хора има тук."

— От гр. |ξύς 'остроумен' + μωρός 'глупав' през нем. Oxymoron и рус. оксиморон.

Списък на думите по буква