ОКСИРЕДУКЦИО̀НЕН

ОКСИРЕДУКЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Хим. Който се отнася до оксиредукция; окислително-редукционен. В зелените листа при съдействието на техния

хлорофил и на слънчевите лъчи от въглероден двуокис и вода се образували сложни органични вещества,.. Това удивително превръщане се осъществява чрез редица фотохимични и оксиредукционни процеси. В. Цокова, ВС, 18. Особено интересни са химичните утаечни или оксиредукционни реакции между електролити, които протичат в гели. К. Кулелиев и др., Ф, 243. Оксиредукционните процеси са химически процеси, свързани с обмен на електрони. △ Механизмът на оксиредукционните процеси е твърде сложен, тъй като преминава през междинни реакции с образуване на междинни продукти.

Списък на думите по буква