ОКСИТО̀Н

ОКСИТО̀Н м. Езикозн. Дума с ударение на последната сричка.

— От гр. |ξύτονος от |ξύς 'остър' + τόνος 'ударение' през фр. oxytone.

Списък на думите по буква